Statiunea de Cercetare - Dezvoltare
pentru Viticultura si Vinificatie
Bujoru

 

 
 
 
Proiect POS

Proiect POS

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice "Investitii pentru viitorul dumneavoastra" - Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Click aici pentru versiunea PDF a documentului.

Titlul proiectului: Realizarea unui management administrativ performant pentru cresterea vizibilitatii institutionale

Beneficiar proiect : Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru

Manager de proiect: Dr. Biolog Ciubuca Aurel

Perioada de implementare:04.06.2010-03.03.2011

Valoare totala : 401784,16 lei

Valoare eligibila : 336539 lei

Obiectivele proiectului:

1. Imbunatatirea performantelor administrative si de management institutionalizat si de proiect;

2. Realizarea de imagine si promovarea institutionala.

Obiectivele proiectului si implicit activitatile aferente acestora fac parte integranta din obiectivele competitiei Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.2-Interventii Ón infrastructura de CD si dezvoltarea capacitatii administrative, respectiv Operatiunea 2.2.4-Intarirea capacitatii administrative.

Indicatori de realizare:

1.Achizitia de servicii pentru Óntarirea capacitatii administrative:

- Strategii de management elaborate

- Strategii de promovare institutionala

- Sisteme de management documentate

- Servicii de consultanta pentru Implementarea Sistemului integrat de management al Sigurantei alimentelor , conform SR EN ISO 22000 :2005

- Servicii de consultanta pentru Publicarea si inregistrarea pe teritoriul UE a 3 desene si 3 marci.

2. Achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru Ómbunatatirea gestionarii institutiei: 15 PC-uri cu periferice, 8 laptopuri, o imprimanta A1, un copiator multifunctional, laminator A3,A4, aparat de Óndosariat A4, Server.

3.Achizitia de active necorporale:

7 Licente Manager financiar pentru Cercetare-Dezvoltare, un Program ALOP, un Modul Salarii, un -Soft legislativ, 23-Software Aplicatii si de Operare, Software Bitdefender Antivirus.

4. Informare si publicitate pentru proiect si promovare institutionala

-Servicii publicitare (trei anunturi);

-Realizare panou de firma;

-Editarea si tiparirea unei carti, a doua brosuri si a unui pliant;

Fragment din carte:

Brosura: Soiuri de struguri pentru masa experimentate si recomandate in podgoriile din judetul Galati:

Brosura: Tehnologii moderne de obtinere a vinurilor rosii de calitate

Pliant: Vinuri

-Prezentare si publicare de Lucrari stiintifice fara cotatie ISI;

-Realizarea ununi film documentar cu activitatile desfasurate Ón entitatea noastra;

Film documentar I - SCDVV Bujoru:

Untitled from videosifoto.ro on Vimeo.

Film documentar II - SCDVV Bujoru:

Untitled from agrias.ro on Vimeo.

-Publicarea si inregistrarea pe teritoriul UE a 3 desene si 3 marci.

5.Servicii de audit pentru proiect

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

"Continutul acestui material nu reprezinta Ón mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"